TERAPIAPALVELUT

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa huomioin asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Käytettävät menetelmät valitaan yhdessä tarkoituksenmukaisesti kuntoutussuunnitelmaan nähden.

Erityisosaamiseni on psykiatristen asiakkaiden sekä neurologisten ja neuropsykiatristen lasten ja nuorten kuntoutus. Asiakkaan omatoiminen ja itsenäinen selviytyminen arjessa, merkityksellinen toiminta ja hyvä elämänlaatu ovat yksilöterapian päämäärinä. Toimintaterapeuttina teen tiivistä yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Neuvonta ja ohjaus ovat osa terapiaa.


Monimuotoryhmäterapia

Toteutan monimuotoryhmäterapiaa yhdessä musiikkiterapeutti Heli Kallio-Lampisen kanssa. Monimuotoryhmissä terapiamuotoina käytetään sekä toiminta- että musiikkiterapiaa.

Yhdistäen terapiamenetelmiä ja hyödyntämällä ryhmämuotoista toimintaa on mahdollista tukea ryhmän jäseniä arjen taidoissa, sosiaalisissa suhteissa ja itsetuntemuksessa. Musiikki toimii välineenä ryhmäytymisessä sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Toiminnalliset menetelmät tukevat ryhmän jäsenten osallisuutta arkeen suhteuttaen ne ikä- ja kehitystasoon.

Sekä yksilö- että monimuotoryhmäterapiaan voi tulla pääsääntöisesti Kelan tai terveyskeskuksen maksusitoumuksella. Terapiaa varten tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma, joka laaditaan julkisessa terveydenhuollossa. Kelan asiakkaalla on oikeus itse valita kuntoutuspalvelun tuottaja Kelan hyväksymistä palveluntuottajista. Lisää tietoa lasten ja nuorten kuntoutuksesta sekä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta löytyy esimerkiksi Kelan sivuilta. Kelan yksilö- että ryhmämuotoista toimintaa määrittelevät avoterapiastandardit.

Usein vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaalla on vaikeuksia arjen toiminnoissa. Tällöin tavoitteet kuntoutumisessa eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan päämääränä on mahdollistaa suoriutumista ja osallistumista. Toimintaterapian tarkoitus kuntoutusmuotona onkin mahdollistaa toiminta arjen ympäristössä silloin, kun kehitysviive, -häiriö, vamma tai sairaus haittaa toimintakykyä.