Kuntoutusprosessiin vaikuttaminen on tärkeää!

28.04.2017

Minulle toimintaterapeuttina on tärkeää että lapsella ja perheellä on mahdollisuus vaikuttaa kuntoutusprosessiin alusta lähtien. Yhteistyö lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa on merkityksellistä. Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa ja siinä määritellään lapsen kehitystä ja perheen arkea tukevat kuntoutuksen tavoitteet.

Kuntoutuksen suunnittelussa on otettava huomioon lapsen ja perheen voimavarat. Vanhempien mahdollisuus osallistua lapsen kuntoutumiseen vaihtelee ja tämä täytyy ottaa huomioon kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa. Lapselle on tarjottava mahdollisuus olla lapsi joka voi käydä pävähoitoa, koulua, harrastaa, olla kavereiden kanssa sekä osallistua perheen yhteisiin toimintoihin.